Obchodní podmínky

obsah:
 1. Základní ustanovení
 2. Odesláni, doprava a forma platby
 3. Převzetí zboží a prohlídka
 4. Reklamace
 5. Storno objednávky
 6. Vrácení zboží
 7. Ochrana osobních dat
 1. Základní ustanovení

  • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchod, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  • Práva a povinnosti stran se řídí ust. §2079, a násl,. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud dochází k neplnění smluvních podmínek ze strany odběratele.
  • V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

  zpět na obsah

 2. Odeslání, doprava a formy platby

   • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
   • Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
   • Prodávající si ponechává právo rozdělit objednávku na více zásilek v případě, že jejich součet přesáhne zvoleným dopravcem povolenou hmotnost nebo objem. V tomto případě dojde k telefonické nebo emailové domluvě s kupujícím.

  Doba odeslání
   • Objednávky zpracováváme od pondělí 8:00 do pátku 15:00. Objednávky přijaté v jiný čas budou nejdřívě zpracovány v pondělí.
   • Zboží bude odesláno následující den odpoledne za předpokladu, že je jeho množství skladem.
   • Zboží bude odesláno kupujícím vybraným způsobem při "dokončení objednávky" nebo uvedeným v registraci kupujícího.
   • Objednávky přijaté po 15 hodině budou odeslány nejdříve až následující den.

  Forma dopravy
   • Osobní odběr - V našem kamenném obchodu v Plzni.
   • Kurýrem PPL - maximálně do 20 kg, 109,- (+ případné doběrné 19,-), ceny uvedeny včetně DPH
   • Kurýrem PPL - hmotnost objedananého zboží od 20 do 40 kg, 218,- (+ případné doběrné 19,-), ceny uvedeny včetně DPH
   • Kurýrem PPL - hmotnost objedananého zboží nad 40 kg, 327,- (+ případné doběrné 19,-), ceny uvedeny včetně DPH
  Vyhrazujeme si právo změnit vaši volbu ceny za dopravu při vyšší celkové hmotnosti objednaného zboží

  Možnosti platby
  • Dobírka - zboží je placeno předávajícímu dopravci. K celkové ceně je připočteno 19,-.
  • Platba kartou online - Rychlý a bezpečný způsob placení zakoupeného zboží.
  • Bankovní účet - požadovaná částka bude převedena na náš účet 107-7273440257/0100 vedený u Komeční banky a pod Variabilním symbolem, který Vám bude zaslán. 

   ZBOŽÍ BUDE ZASLÁNO AŽ VE CHVÍLI PŘIPSÁNÍ ČÁSTKY NA NÁŠ ÚČET

  zpět na obsah

 3. Převzetí zboží a prohlídka

  • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  • Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
  • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

  zpět na obsah

 4. Reklamace

  • V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace www.zelezarstvi-naradi.cz a právním řádem platným v ČR.
  • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese info@zelezarstvi-naradi.cz nebo telefonicky na tel. čísle (+420) 377 221 652.
  • K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů od její obdržení.
  • Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
  • Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  zpět na obsah

 5. Storno objednávky

  • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 12 hodin od zaslání objednávky, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta.
  • V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 6. Vrácení zboží

  • V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku.
  • Kupující, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu ust. §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
  • Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.
  • V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět (špatná velikost, barva, vada na zboží atd.) vložte prosím ke zboží paragon a dopis s důvodem proč tak činíte a zda chcete vyměnit velikost, jiné zboží nebo vrátit peníze (dopis lze zaslat i emailem samozřejmě).

  zpět na obsah

 7. Ochrana osobních dat

  • Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Pouze v případě doručení zboží 3. stranou ji mohou být základní doručovací údaje poskytnuty.
  • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
  • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou nebo emailem na adresu info@zelezarstvi-votrubec.cz z emailové adresy zadané v registraci.

  zpět na obsah

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11.9.2008